பட்டர்நட் கோ. விதையில்லா கருப்பு திராட்சை 250 கிராம் | 100% இயற்கை | உயர் நார்ச்சத்து | பசையம் இல்லாத | இயற்கையாகவே இனிப்பு | கை தேர்ந்த கிஸ்மிஸ்

வழக்கமான விலை
₹ 249/-
வழக்கமான விலை
₹ 300/-
விற்பனை விலை
₹ 249/-

அனைத்து வரிகளையும் உள்ளடக்கியது

You can use 62 Bluebees Points on this purchase.

Option to apply Blubbees Club Points will be available on checkout.

About the product :

 • GOOD HEALTH MEETS GREAT TASTE : Hygienically Packed | 100% Natural | Freshness Guaranteed
 • Why Raisins are #BetterForYou? A handful of these are a great source of iron, calcium and vitamin C
 • They contain soluble fibre that supports healthy digestion
 • Raisins (Khishmish) maintain healthy eye and bone health
 • These contain anti-inflammatory and immunity boosting properties
 • Contain phytochemicals that could promote healthy teeth and gums
 • Make for a deliciously healthy & naturally sweet snack!
 • Did you know raisins are a great source of iron, calcium and Vitamin C? They are all-natural, cholesterol-free & fat-free! \"
பட்டர்நட் கோ. விதையில்லா கருப்பு திராட்சை 250 கிராம் | 100% இயற்கை | உயர் நார்ச்சத்து | பசையம் இல்லாத | இயற்கையாகவே இனிப்பு | கை தேர்ந்த கிஸ்மிஸ்

பட்டர்நட் கோ. விதையில்லா கருப்பு திராட்சை 250 கிராம் | 100% இயற்கை | உயர் நார்ச்சத்து | பசையம் இல்லாத | இயற்கையாகவே இனிப்பு | கை தேர்ந்த கிஸ்மிஸ்

₹ 249/-

பட்டர்நட் கோ. விதையில்லா கருப்பு திராட்சை 250 கிராம் | 100% இயற்கை | உயர் நார்ச்சத்து | பசையம் இல்லாத | இயற்கையாகவே இனிப்பு | கை தேர்ந்த கிஸ்மிஸ்

₹ 249/-

  Product Description

  2nd
  3rd
  4th
  5th
  6th

  Detailed Specifications:

  Package Dimensions : 16 x 8 x 23 செ.மீ; 250 கிராம்
  Size : பேக் 1
  Manufacturer : பெப்பர் ஹெல்த் பிரைவேட் லிமிடெட்;
  Marketed by : Merhaki Foods & Nutrition Pvt. Ltd.
  Flavour : இனிப்பு
  Weight : 250 கிராம்
  Brand : பட்டர்நட் கோ.
  Item Length : 16 செ.மீ
  Item Height : 23 செ.மீ
  Ingredients : விதை இல்லாத கருப்பு திராட்சை
  Country Of Origin : India

  தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

  சமீபத்தில் பார்த்த தயாரிப்புகள்