பட்டர்நட் கோ. பாதாம் பட்டர் கிரீமி 1 கிலோ - இனிக்காத, 100% உலர்ந்த வறுத்த, இதயத்திற்கு ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், புரோட்டீன் மூலம், அதிக வைட்டமின் ஈ - பசையம் இல்லாத, வேகன், கெட்டோ-நட்பு

வழக்கமான விலை
₹ 1,679/-
வழக்கமான விலை
₹ 2,050/-
விற்பனை விலை
₹ 1,679/-

அனைத்து வரிகளையும் உள்ளடக்கியது

BUY IT NOW

You can use 419 Bluebees Points on this purchase.

Option to apply Blubbees Club Points will be available on checkout.

About the product :

 • Creamy Almond Perfection: Our almond butter offers a delightful creamy consistency that spreads easily and enhances the taste of your favorite snacks.
 • Dry Roasted for Excellence: We dry roast the almonds, intensifying their natural flavors while avoiding the need for additional oils or sugars.
 • Unsweetened Goodness: Experience the pure essence of almonds without added sweeteners, making it a healthy choice for those looking to avoid excess sugar.
 • Heart-Healthy Fats: This almond butter is rich in heart-healthy monounsaturated fats, providing cardiovascular well-being.
 • Protein Powerhouse: Boasting an impressive 24% protein content per serving, it's an excellent source of plant-based protein for building and repairing muscles.
 • Vitamin E Boost: Almond butter is naturally enriched with vitamin E that supports skin health and overall immunity.
 • Dietary Inclusivity: Our almond butter is gluten-free and vegan, catering to various dietary needs and preferences.
 • Keto-Friendly Fuel: Low in carbs and sugar, it aligns with keto diets, ensuring you stay within your daily carbohydrate limits.
 • Large 1kg Jar: Enjoy more of your favorite almond butter with our generous 1kg jar, ensuring you have plenty on hand for your daily cravings.
பட்டர்நட் கோ. பாதாம் பட்டர் கிரீமி 1 கிலோ - இனிக்காத, 100% உலர்ந்த வறுத்த, இதயத்திற்கு ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், புரோட்டீன் மூலம், அதிக வைட்டமின் ஈ - பசையம் இல்லாத, வேகன், கெட்டோ-நட்பு

பட்டர்நட் கோ. பாதாம் பட்டர் கிரீமி 1 கிலோ - இனிக்காத, 100% உலர்ந்த வறுத்த, இதயத்திற்கு ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், புரோட்டீன் மூலம், அதிக வைட்டமின் ஈ - பசையம் இல்லாத, வேகன், கெட்டோ-நட்பு

₹ 1,679/-

பட்டர்நட் கோ. பாதாம் பட்டர் கிரீமி 1 கிலோ - இனிக்காத, 100% உலர்ந்த வறுத்த, இதயத்திற்கு ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், புரோட்டீன் மூலம், அதிக வைட்டமின் ஈ - பசையம் இல்லாத, வேகன், கெட்டோ-நட்பு

₹ 1,679/-

  From the manufacturer

  x
  xz
  x

  x

  z

  z

  z

  s

  Detailed Specifications:

  Package Dimensions : 10.4 x 12.6 x 15.6 செமீ; 1100 கிராம்
  Size : 1 கிலோ (1 பேக்)
  Manufacturer : பெப்பர் ஹெல்த் பிரைவேட் லிமிடெட்
  Marketed by : Merhaki Foods & Nutrition Pvt. Ltd.
  Flavour : பாதம் கொட்டை
  Weight : 1.1
  Brand : பட்டர்நட் கோ.
  Item Part Number : ஏபிசிரீமி
  Ingredients : 100% உலர்ந்த வறுத்த பாதாம்
  Cuisine : இந்தியன்
  Contains Liquid Contents : true
  Country Of Origin : India

  தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

  சமீபத்தில் பார்த்த தயாரிப்புகள்