பட்டர்நட் கோ. தஹினி எள் விதை கிரீமி பரவியது, 340 கிராம் (இனிக்கப்படாதது, சர்க்கரை சேர்க்கப்படவில்லை, GMO அல்லாதது, பசையம் இல்லாதது, வேகன், அதிக புரதம், கெட்டோ)

வழக்கமான விலை
₹ 309/-
வழக்கமான விலை
₹ 400/-
விற்பனை விலை
₹ 309/-

அனைத்து வரிகளையும் உள்ளடக்கியது

You can use 77 Bluebees Points on this purchase.

Option to apply Blubbees Club Points will be available on checkout.

About the product :

 • Made with 100% White Sesame Seeds. And Nothing Else
 • Highly Nutritious | No Added Sugar
 • Contains Essential Vitamins and Minerals which makes good source of Protein, Fiber and Vitamin B
 • Supports Cardiovascular and Brain Health
 • Storage: Refrigerate once opened to preserve freshness
பட்டர்நட் கோ. தஹினி எள் விதை கிரீமி பரவியது, 340 கிராம் (இனிக்கப்படாதது, சர்க்கரை சேர்க்கப்படவில்லை, GMO அல்லாதது, பசையம் இல்லாதது, வேகன், அதிக புரதம், கெட்டோ)

பட்டர்நட் கோ. தஹினி எள் விதை கிரீமி பரவியது, 340 கிராம் (இனிக்கப்படாதது, சர்க்கரை சேர்க்கப்படவில்லை, GMO அல்லாதது, பசையம் இல்லாதது, வேகன், அதிக புரதம், கெட்டோ)

₹ 309/-

பட்டர்நட் கோ. தஹினி எள் விதை கிரீமி பரவியது, 340 கிராம் (இனிக்கப்படாதது, சர்க்கரை சேர்க்கப்படவில்லை, GMO அல்லாதது, பசையம் இல்லாதது, வேகன், அதிக புரதம், கெட்டோ)

₹ 309/-

  Product Description

  2nd
  3rd
  4th
  5th
  6th

  Detailed Specifications:

  Package Dimensions : 7.9 x 8.6 x 8.8 செமீ; 380 கிராம்
  Size : பேக் 1
  Manufacturer : பெப்பர் ஹெல்த் பிரைவேட் லிமிடெட்;
  Marketed by : Merhaki Foods & Nutrition Pvt. Ltd.
  Flavour : கிரீமி
  Weight : 340 கிராம்
  Brand : பட்டர்நட் கோ.
  Item Part Number : TBCTAHINI340g
  Item Length : 12 செ.மீ
  Item Height : 8 செ.மீ
  Ingredients : வெள்ளை எள் விதைகள் (100%)
  Country Of Origin : India

  தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

  சமீபத்தில் பார்த்த தயாரிப்புகள்